ÅRSRAPPORT 2019

Der er ikke én vinder i den grønne omstilling

Der er mange. Grøn omstilling kræver mange forskellige teknologier. Det ses i projekterne fra 2019.

4,5
samlet projektsum i fondens levetid
47
projekter inden for vedvarende energi
29
projekter inden for ressourceeffektivitet
24
projekter inden for energibesparelser
310
udbetalte lån i 2019
675854
forventet årlig CO2 besparelse

Det grønne regnskab


Behovet for en accelereret grøn omstilling er blevet endnu tydeligere i 2019.

De fik grønne lån i 2019


Vi har i år finansieret 17 projekter, som gør grøn omstilling til god forretning.

Årsregnskab - hovedtal


Årets resultat udgør 22,2 mio. kr., hvilket er bedre end forventet.